"Синя стая" в Благоевградще помага на деца - жертви на насилие

"Синя стая" в Благоевградще помага на деца - жертви на насилие

BOBSTH 08:17:01 10-07-2013
MH0815BO.002
Благоевград - "Синя стая" - деца-жертви на насилие

"Синя стая" в Благоевград
ще помага на деца
- жертви на насилие


Благоевград, 10 юли /Емил Михайлов, БТА/
"Синя стая" в Благоевград ще помага на деца, станали жертви на
насилие, съобщиха от общинската управа. Специализираното
помещение вече е готово, ремонтът е струвал 12 695 лева. Тук под
формата на игри ще се разговаря с деца, които са били обект на
престъпление или са станали свидетели на подобни деяния.
Стаята ще бъде използвана от Районен съд - Благоевград,
Държавната агенция за закрила на детето и разследващите органи.
Разговорите, които ще се провеждат, ще се записват и ще служат
като доказателствено средство в съдебни процеси. Средата на
"Синята стая" ще бъде близка до домашната, за да може децата да
се чувстват на сигурно място. Разговорите ще се провеждат от
специалисти, за да се щади крехката детска психика. Община
Благоевград разполага с обучени специалисти, които също ще водят
разпити и ще се включат в работата с децата. За създаването на
"Синя стая" общината работи съвместно с Института за социални
дейности и проекти, който осигурява техническите средства,
информираха от общинската управа.

/МХ/