Над 800 проверки са извършени през миналата година от Инспекцията по труда в Силистра

Над 800 проверки са извършени през миналата година от Инспекцията по труда в Силистра

BOBSTH 12:13:31 15-01-2022
LM1210BO.015
Силистра - Инспекция по труда

Над 800 проверки са извършени през миналата година от Инспекцията по труда в Силистра


Силистра, 15 януари /Пеню Николов, БТА/
През миналата година дирекцията "Инспекция по труда" в Силистра е извършила 863 проверки за спазване на трудовото законодателство и за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, съобщиха от инспекцията.
Установени са 4359 нарушения, от които 2 187 /50,2 на сто/ са на разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Останалите нарушения са основно за възникването, изпълнението и прекратяването на трудовите правоотношения, се посочва в съобщението.
За установените нарушения срещу работодатели са приложени 4 241 принудителни административни мерки. Направени са задължителни за изпълнение предписания и са съставени актове за спиране на машини и съоръжения. Съставени са 174 акта за установяване на административни нарушения, от които 48 акта /27,6 на сто/ са за работа без сключен трудов договор. Издадени са 170 наказателни постановления.
От началото на миналата година в дирекция "Инспекция по труда" в Силистра са регистрирани 15 877 еднодневни трудови договори.
През април 2021 година е представен иновативен начин на инспектиране чрез въпросници за самоконтрол. Това позволява на работодателите сами да оценяват доколко прилагат трудовото законодателство и да отстраняват несъответствията, смятат специалистите. През 2022 година се предвижда този метод да бъде използван в кампания за контрол на работодатели, които са въвели работа от разстояние.
Прилагането на противоепидемични мерки в предприятията ще е акцент в контролната дейност и през тази година.
Инспекцията по труда ще засили и работата си за борба с недекларирания труд. Планирана е специална кампания за контрол на работодатели, при които през миналата година е установено повече от веднъж да се работи без трудови договори.
Ще бъде проведена инспекционна кампания в дейности със сезонна заетост.
Запазват се и специалните мерки, гарантиращи масирани проверки целогодишно за законосъобразното наемане на работна ръка във всички икономически дейности. Засилва се контролът в строителството и селското стопанство.

/ЛМ/