Изпълнението на европрограмите в Лудогорието към края на 2021 г. представи ОИЦ - Разград

Изпълнението на европрограмите в Лудогорието към края на 2021 г. представи ОИЦ - Разград

BOBSTH 11:40:31 15-01-2022
LM1137BO.010
Разград - ОИЦ - европрограми

Изпълнението на европрограмите в Лудогорието към края на 2021 г. представи ОИЦ - Разград


Разград, 15 януари /Боряна Димитрова, БТА/
От началото на програмния период 2014-2020 г. до края на 2021 г., в Лудогорието по оперативните програми "Развитие на човешките ресурси", "Храни", "Иновации и конкурентоспособност", "Региони в растеж", "Наука и образование за интелигентен растеж", "Добро управление" и "Околна среда", са сключени 432 договора за безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 99 817 790 лева. Реално изплатените средства по тях са 66 508 029 лева. Това съобщиха от Областния информационен център /ОИЦ/ в Разград
Шестдесет и три проекта са финансирани от ОП "Развитие на човешките ресурси". 40 са насочени към подкрепа на уязвими групи в обществото. С 4 проекта са създадени социални предприятия. Проектите се изпълняват от местните власти и неправителствени организации.
Петнадесет проекта дават възможност за създаване на нови работни места и трайна заетост, подобриха квалификацията на наетите в малки фирми, и повишиха мотивацията и активността на младежи и трайно безработни.
В четири фирми от Лудогорието са изпълнени проекти за подобряване на работната среда чрез осигуряване на по-добри и безопасни условия на труд и почивка, и бяха закупени колективни и лични средства за защита, информират от институцията.
По ОП "Храни" са приключени 13 проекта. Продължава изпълнението на 6 проекта по процедура "3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19". ОП "Иновации и конкурентоспособност" подкрепя 270 проекта.
Над 240 предприятия в Лудогорието от всички сектори са получили подкрепа за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност".
По Програмата за морско дело и рибарство в областта се изпълняват 3 проекта за над 1,5 млн. лева.
Програмата за развитие на селските райони финансира общо 189 договора за безвъзмездна помощ в региона, на обща стойност 54 904 583 лева.
Сумарно от началото на програмния период до момента, в Разградска област с евросредства са финансирани 624 проекта, с обща стойност на инвестициите 156 259 783 лева, обобщават от ОИЦ./ЛМ/