В община Чупрене завърши регионалната кампания за НАТУРА 2000

В община Чупрене завърши регионалната кампания за НАТУРА 2000

BOBSTH 10:16:01 05-12-2021
MH1014BO.006
Видин - Чупрене - Натура 2000

В община Чупрене
завърши регионалната кампания
за НАТУРА 2000


Видин, 5 декември /Ирена Данаилова, БТА/
Във видинската община Чупрене завърши регионалната информационна кампания за НАТУРА 2000. Това съобщи за БТА кметът на общината Анжело Добричов. На заключителна пресконференция бяха отчетени дейностите по изпълняваният в продължение на година от общината проект "Организиране и провеждане на информационна кампания за НАТУРА 2000 зоните на територията на област с административен център Видин" по оперативна програма "Околна среда".
Анжело Добричов уточни, че в рамките на проекта е планирана, организирана и проведена кампания сред ученици и граждани. Изработени по проекта са информационни материали, проведени са срещи със заинтересованите страни. Организирани са експедиции - пътувания в четирите общини във област Видин, в които има зони в НАТУРА 2000 - Чупрене, Белоградчик, Макреш и Видин, допълни кметът.
Участниците в проекта са събрали снимков материал, основа на издадени брошури и създаване на четири филма, свързани с визията на екологичната мрежа НАТУРА 2000 в област Видин. В преки интервюта с хора и заинтересовани организации, са били идентифицирани проблемите свързани със зоните попадащи в Натура 2000, допълни Асен Джунински, секретар на Община Чупрене и ръководител на проекта. Проведени са информационни срещи в четирите общини и са информирани около 60 представители на различни групи от обществото.

.

/МХ/