Община Каварна ще разполага с 2 353 000 лева за поддържане на чистотата

Община Каварна  ще разполага с 2 353 000 лева за поддържане на чистотата

BOBSTH 10:06:31 05-12-2021
MH1005BO.005
Каварна - чистота - 2022 г.

Община Каварна ще разполага
с 2 353 000 лева за поддържане
на чистотата


Добрич, 5 декември /Юлияна Христова, БТА/
Община Каварна ще разполага с финансов ресурс от 2 353 000 лева за поддържане на чистотата догодина като ще увеличи чувствително средствата за издръжка на общинското предприятие "Чиракман".
Според подготвената план-сметка за дейностите, която е предложена за обществено обсъждане, общината завишава разходите за закупуване на техника и инструменти в предприятието за поддържане на зелените площи в обществените територии. От 220 000 до близо 408 000 лева нарастват средствата за заплати и осигурителни плащания за заетите в дейност "Чистота" на предприятието. Така почти двойно нараства ресурсът - до 876 000 лева, за чистотата в обществените територии като се увеличават включително разходите за зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа и за ликвидиране на нерегламентираните сметища.
Общината предвижда да подобри събирането и транспортирането на битовите отпадъци догодина като закупи и 200 нови контейнери и кофи, според подготвената план-сметка за услугата.
/МХ/