Общинският съвет на Пазарджик одобри увеличение на такса "Битови отпадъци"

Общинският съвет на Пазарджик одобри увеличение на такса "Битови отпадъци"

BOBSTH 17:53:31 25-11-2021
IS1751BO.033
Пазарджик- смет- такса- увеличение

Общинският съвет на Пазарджик одобри увеличение на такса "Битови отпадъци"


Пазарджик, 25 ноември /Николета Манджукова,БТА/
След дебат Общинският съвет на Пазарджик днес одобри предложението на кмета на общината за увеличаване на такса "Битови отпадъци" /ТБО/ средно с 30 процента.
Съгласно решението, през 2022 година за жилищни и вилни имоти и застроени нежилищни имоти на граждани в района на град Пазарджик увеличението ще е от 4,7 на 6,0 промила върху данъчната оценка на имота. За застроени жилищни и вилни имоти и застроени нежилищни имоти на граждани в останалите населени места ще бъде повишено от 8,0 на 12,0 промила върху данъчната оценка на имота.
За незастроените жилищни и нежилищни имоти на гражданите, както и за жилищни и вилни имоти на физически лица извън района на Пазарджик, увеличението е от 2,9 на 3,9 промила върху данъчната оценка на имота.
По отношение на жилищните имоти на предприятията в районите на обслужване в Пазарджик повишението е от 4,7 на 6,0 промила върху данъчната оценка на имота, а в районите на обслужване в останалите населени места, е от 8,0 на 12,0 промила върху данъчната оценка на имота.
Увеличава се и годишната такса за ползване на различните видове съдове за смет.
По думите на кмета на Пазарджик увеличението е необходимо, за да може да общинският бюджет да поеме повишението на цените на разходите по услугите за сметосъбиране и сметоизвозване, поради нарастването на количествата на отпадъците, на горивата и други.

/ИС/