Имаме хубави проблеми на бързо растящ град, твърди заместник-кметът на Пловдив Стефан Стоянов

Имаме хубави проблеми на бързо растящ град, твърди заместник-кметът на Пловдив Стефан Стоянов

BOBSTH 17:40:31 25-11-2021
MH1739BO.005
Пловдив - бизнес - форум

Имаме хубави проблеми на бързо растящ град, твърди заместник-кметът на Пловдив Стефан Стоянов


Пловдив, 25 ноември /Дима Шопова, БТА/
"Пловдив преобърна своята съдба през последните 10-20 години и икономическата трансформация, която се случи, благодарение на предприемачите, инвеститорите и икономическите зони, промени начина, по който гледаме на региона. През 90-те години затваряхме детски градини и училища, а сега не достигат. Имаме хубави проблеми на растящ, развиващ се район". Така Стефан Стоянов, заместник кмет по "Образование, бизнес развитие и европейски политики" на Община Пловдив, най-кратко представи основните предизвикателства на Пловдив като бързо растящ град със силно развита икономика. Това става по време на "Среща на бизнеса в Пловдив и региона", която ежегодно се организира от в. "Капитал" и Община Пловдив.
Според Стоянов новият програмен период дава шанс на Пловдив да се възползва и да реализира сериозни проекти, които да подобрят качеството на живот в града.
По думите му основен въпрос е довършването на Околовръстния път, предвид факта, че на 30 минути от центъра на Пловдив живеят над половин милион души, а движението с автомобили до областния град натоварва сериозно съществуващата инфраструктура. Друга основна тема е алтернативното водоснабдяването на Пловдив от каскада "Въча", за да се подобри качеството на питейната вода. Третият важен проект е развитие на градската железница като екологичен транспорт. Стоянов разясни, че решения за тези проблеми са заложени в новия План за интегрирано развитие на общините, който в началото на годината предстои да бъде приет. В тази връзка подчерта, че е важно сътрудничеството между съседните общини, за да могат населените места да се развиват паралелно.
По време на форума Стоянов допълни, че Законът за устройство на територията също се нуждае от преосмисляне на държавно ниво, тъй като предизвикателствата пред градовете с презастрояването се нуждаят от повече регулации. Това е свързано от друга страна с общите устройствени планове на местно ниво, с което общините следва също да наложат адекватни мерки, твърди заместник-кметът.
/МХ/