Превенцията и защитата от наводнения в Югозападна България е била обсъдена на среща в Кюстендил

Превенцията и защитата от наводнения в Югозападна България е била обсъдена на среща в Кюстендил

BOBSTH 16:47:31 25-11-2021
MM1645BO.038
Кюстендил - превенция - наводнения

Превенцията и защитата от наводнения в Югозападна България е била обсъдена на среща в Кюстендил


Кюстендил, 25 ноември /Елица Иванова, БТА/
Обучителна и информационна кампания, свързана с превенцията и защитата от наводнения е осъществила днес Басейновата дирекция "Западнобеломорски район", съобщиха от пресцентъра на областната администрация. От там уточниха, че кампанията е насочена към повишаване на осведомеността, ангажираността и подобряване координацията между институциите, ангажирани с управлението на риска от наводнения на областно, общинско и басейново ниво.
На срещата е била представена информация, свързана с предстоящото разработване и въвеждане в експлоатация на информационна система за управление на риска от наводнения. Участниците са обсъдиха и въпроси, целящи подобряване на координацията между Басейновата дирекция и органите на местната власт по актуални проблеми и извън наводненията - необходимостта от опазване на количеството и качеството на водите, търсене на финансови възможности за осигуряване на подходящо пречистване и изграждане на пречиствателни станции./ММ/