Община Перник събира младежки предложения

Община Перник събира младежки предложения

BOBSTH 16:22:31 25-11-2021
MM1620BO.034
Перник - младежи - предложения

Община Перник събира младежки предложения


Перник, 25 ноември /Елка Робева, БТА/
По повод предстоящата 2022 г. Европейска година на младежта община Перник кани младежки организации и такива, работещи с млади хора, регистрирани и осъществяващи дейност на територията й поне една година, да представят проектни предложения за младежки дейности и инициативи, съобщи общинският пресцентър. Кампанията цели да подбере най-добрите предложения, които да бъдат включени в Общинския годишен план за младежта през 2022 г. и финансирани.
Местната администрация е предвидила 30 000 лв. от местните приходи да бъдат предназначени за младежки дености. Проектните предложения могат да се подават до 16.00 часа на декември.
Общинският годишен план за младежта се приема от Общински съвет - Перник. В
него се конкретизират целите и приоритетите на общинската политика за младежта и
необходимите ресурси за това. Планът за младежта се реализира в партньорство с всички
заинтересовани страни на общинско ниво: Общински съвет, общинска администрация, териториални структури на заинтересованите държавни органи, учебни заведения, културни институции, младежки организации и др.

/ММ/