Допълнителни средства се отпускат за осветление, пътни и улични ремонти в Тунджанско

Допълнителни средства се отпускат за осветление, пътни и улични ремонти в Тунджанско

BOBSTH 12:57:01 25-11-2021
RM1254BO.047
Община Тунджа - ремонти - средства

Допълнителни средства се отпускат за осветление, пътни
и улични ремонти в Тунджанско


Община Тунджа, 25 ноември /Мирослава Безус, БТА/
Допълнителни 400 000 лева се отпускат за осветление, пътни и улични ремонти в община Тунджа с приета актуализация на бюджета. Средствата са осигурени от добрата събираемост на местните данъци и приходи от наеми, продажби, аренди, съобщиха от Общинския съвет.
В разходната част на бюджета са насочени 150 000 лв. за улично осветление. Допълнителни 100 000 лева са за изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа в 44-те села. Средствата за спешни кърпежи на пътища преди зимния период са 55 000 лева. Предвидени са и 95 000 лв. за закупуване на колесен трактор и шредер за общинското комунално звено.
Постигнато е преизпълнение на всички приходи в бюджета. Община Тунджа не е привърженик на големите преходни остатъци. Целта е повече решени проблеми на хората и в максимално бърз порядък, мотивира предложението си за актуализацията кметът Георги Георгиев.


/РУМ/