Икономика, инфраструктура и култура са сред акцентите в Плана за интегрирано развитие на Община Търговище

Икономика, инфраструктура и култура са сред акцентите в Плана за интегрирано развитие на Община Търговище

BOBSTH 10:06:31 25-11-2021
RI1001BO.002
Търговище - интегрирано развитие - план

Икономика, инфраструктура и култура са сред акцентите в Плана за интегрирано развитие на Община Търговище


Търговище, 25 ноември /Садет Кърова, БТА/
Стимулирането на местната икономика, обновяването на инфраструктурата и развитието на културата са сред основните акценти в Плана за интегрирано развитие на община Търговище /ПИРО/, съобщиха от общинската администрация.
Стратегическият документ за периода 2021-2027 година е приет единодушно от съветниците на заседание на Общинския съвет.
Планът определя средносрочните цели и приоритети за развитие на общината и връзките й с други общини в следващия програмен период на Европейския съюз. Той е съобразен и с постъпилите чрез анкети и фокус групи предложения от бизнеса, общински съветници, кметове на кметства, граждани. Документът е всеобхватен и ще има въздействие върху различни сфери на живота в общината - икономика, образование, екология, социални дейности и други, посочват от общината.
Сред включените в плана приоритети са тези за стимулиране на местната икономика и изграждането на индустриална зона. Акцент в документа е обновяване и модернизиране на градската среда, образователната, здравната и социалната инфраструктура, както и осигуряването на качествени административни услуги. Разписани са и мерки, свързани със съхранението и развитие на културата и традициите, спорта и младежките дейности, запазването на екологичната устойчивост и териториалното развитие. Приоритетите са съобразени и с възможностите за развитие на връзките с други общини.
Прогнозният план на необходимите средства за изпълнение на ПИРО възлиза на над 290 млн. лв. Предвижда се те да бъдат осигурени от общинския бюджет, държавни целеви субсидии, европейско финансиране и други източници./РИ/