Приемат се проектни предложения в направление "Открито" на програма "Навън"

Приемат се проектни предложения в направление "Открито" на програма "Навън"

BOBSTH 15:00:01 28-10-2021
IS1458BO.047
Столична община - програма "Навън" - проекти

Приемат се проектни предложения в направление "Открито" на програма "Навън"


София, 28 октомври /София Господинова, БТА/
От 1 до 22 ноември, включително, ще се приемат проектни предложения в направление "Открито" на програма "Навън" за подкрепа на артистични намеси в градска среда през 2022 г., съобщиха от Столичната община.
Новото направление е създадено с цел съвременното изкуство да стигне до публиката и в периферни, нетипични или слабо разработени като терен за изкуство зони, представяйки временни художествени инсталации в градска среда.
Ще бъдат финансирани до два проекта за реализация на творческата идея в рамките на до 17 000 лв. за всеки един, а произведенията ще бъдат разположени в парковото пространство около езерото "Дружба" в ж.к. "Дружба 1".
Могат да кандидатстват българи, както и чуждестранни лица, които постоянно пребивават в България. Предложения могат да подадат визуални артисти, архитекти, дизайнери и други творци с опит в съвременното изкуство и изкуството в публично пространство, без ограничение на възрастта.
Проектните предложения се приемат в деловодството на дирекция "Култура" на пл. "Славейков"4, ет.4, стая 409, в два екземпляра.


/ИС/