В Сливен започва ремонт на тролейбусната инфраструктура по проект за близо 13 млн.лв.

В Сливен започва ремонт на тролейбусната инфраструктура по проект за близо 13 млн.лв.

BOBSTH 14:34:31 28-10-2021
IS1432BO.040
Сливен - проект - транспорт

В Сливен започва ремонт на тролейбусната инфраструктура по проект за близо 13 млн.лв.


Сливен, 28 октомври /Велина Василева, БТА/
В Сливен започва ремонт на тролейбусната инфраструктура и закупуване на шест нови тролея и четири електробуса. Това съобщиха от общинския прецентър. Дейностите са по проекта "Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух в община Сливен" за срок от 36 месеца. Той се изпълнява по ОП "Околна среда", финансира се от ЕС Кохезионен фонд, национално и собствено финансиране, като общата стойност е малко над 13 млн. лв.
Съществуващата тролейбусна инфраструктура е от 1984 година. Ще бъдат ремонтирани осем сектора от въздушноконтактната мрежа, както и токоизправителни станции. Ще бъдат доставени и зарядни станции за електробусите. Планира се те да заменят най-остарелите и амортизирани превозни средства от съществуващия автопарк на общинския превозвач.
От общината припочнят, че почти целият автопарк беше подменен по проект за интегриран градски транспорт с нови автобуси, най-висок екологичен стандарт.
/ИС/