Биосигурността в птицевъдни ферми в Добричка област се подобрява с европейска инвестиция от 443 000 лева

Биосигурността в птицевъдни ферми в Добричка област се подобрява с европейска инвестиция от 443 000 лева

BOBSTH 09:36:01 14-10-2021
IS0934BO.012
Добрич - птицеферми - биосигурност

Биосигурността в птицевъдни ферми в Добричка област се подобрява с европейска инвестиция от 443 000 лева


Добрич, 14 октомври /Юлияна Христова, БТА/
Три животновъдни стопанства в Добричка област подобряват биосигурността си с инвестиция от общо 443 000 лева по Програмата за развитие на селските райони, съобщават от Областния информационен център /ОИЦ/. Фермите ще вложат и над 363 000 лева собствени средства в превантивните мерки срещу заразни болести по животните.
Предприятие - най-големият производител на яйца в България - базирано в добричкото село Дончево, ще монтира четири дезинфекционни станции с фотоклетки, сензорно нагряване и автоматично дозиране на препарати за обеззаразяване. На станциите ще се извършва цялостна аерозолна дезинфекция на влизащите в птицефермата автомобили. Така ще се намали рискът от пренасяне на инфекциозни болести по птиците, посочват от ОИЦ. Ще бъде закупена и мобилна машина за дезинфекция на всички пътища около сградите за отглеждане на птиците. Ще бъде доставен и инсинератор за обезвреждане на странични животински продукти и ще бъде изграден склад за обеззаразяване и временно съхраняване на тор. В проекта ще бъдат вложени над 586 000 лева, от които повече от 294 000 лева са безвъзмездно финансиране.
Земеделски стопанин, който отглежда патици в добричкото село Бранище, също получава европейско финансиране за подобряване на безопасността при съхраняването на фуражи, допълват от ОИЦ. Във фермата компроментираните бункери за фураж ще бъдат заменени с осем нови, за да бъде предотвратен достъпът на други птици и гризачи до храната, които могат да предизвикат масови заразни болести.
Друга голяма птицеферма - в землището на Генерал Тошево, с европейски средства ще закупи автоматични бариери за контрол на достъпа на превозни средства, както и станция за дезинфекцирането им. Ще бъде доставено и оборудване за дезинфекция на персонала, ще бъдат закупени водоструйни машини и моторни пръскачки, както и съоръжения за съхранение на фураж и инсинератор.

/ИС/