Гроздоберът в Дупнишко е забранен преди 6.00 и след 19.00 часа

Гроздоберът в Дупнишко е забранен преди 6.00 и след 19.00 часа

BOBSTH 18:16:31 20-09-2021
RI1814BO.031
Дупница - гроздобер - заповед

Гроздоберът в Дупнишко е забранен преди 6.00 и след 19.00 часа


Дупница, 20 септември /Елица Иванова, БТА/
От 25 септември ще започне гроздоберът в Община Дупница, със заповед на заместник-кмета на Община Дупница Олга Китанова, съобщиха от общинската администрация. Гроздоберът ще започне с беритбата на ранните винени и десертни сортове и ще продължи с другите винени сортове при достигане на необходимата технологична зрялост.
Съгласно заповедта се забранява влизането в лозови масиви, намиращи се на територията на Община Дупница преди 6.00 часа и след 19.00 часа, преминаването на граждани през чужди лозови масиви, без разрешение от собствениците, наемателите и/или арендаторите им или установено право на преминаване, предоставяне или вземане на гроздова продукция без издаден придружителен или отчетен документ, причиняване вреди на селскостопанското имущество по смисъла на Закона за опазване на селскостопанското имущество. Забранено е и допускането в лозовите масиви на малолетни и неполучили надлежно разрешение от съответната дирекция "Инспекция по труда" непълнолетни сезонни работници.

/РИ/