Инсталация за производство на електроенергия се изгражда край Радомир

Инсталация за производство на електроенергия се изгражда край Радомир

BOBSTH 17:25:31 20-09-2021
PP1724BO.045
Радомир - инвестиция

Инсталация за производство на електроенергия
се изгражда край Радомир


Радомир, 20 септември /Елка Робева, БТА/
Инвестиционно предложение за изграждане на инсталация за производство на електроенергия на територията на Завода за тежко машиностроене край Радомир е постъпило в общината, съобщиха от институцията. Производственият процес включва съвместна работа на двигател, задвижван с природен газ, и генератор на електрически ток. При експлоатацията на инсталацията се генерират емисии на азотни окиси и въглероден диоксид, и се отделя топлинна енергия като остатъчен продукт.
Коефициентът на полезно действие на новата мощност е над 90 процента. Инсталацията ще бъде снабдена с катализатор за намаляване на отработените вредни емисии и комин. За момента не се планира използване на остатъчната топлинна енергия. Ще се обслужва от един човек на смяна и ще работи както в прекъснат, така и в непрекъснат режим на работа.
Площадката е собственост на Леяро-ковашки машиностроителен комплекс.
/ПП/