В област Плевен повече от 1700 първокласници ще прекрачат днес училищния праг

В област Плевен повече от 1700 първокласници ще прекрачат днес училищния праг

BOBSTH 08:04:31 15-09-2021
RM0803BO.001
Плевен - първокласници - училище

В област Плевен повече от 1700 първокласници ще прекрачат днес училищния праг


Плевен,15 септември /Елина Кюркчиева, БТА/
Повече от 1700 първокласници ще прекрачат училищния праг днес в училищата в област Плевен. Тази година приетите ученици в 1 клас в Плевен и региона са с 95 повече в сравнение с миналата година, съобщи Албена Тотева, началник на Регионалното управление на образованието /РУО/. Общо записаните ученици в дневна форма на обучение в Плевен и региона са 23 154.
За новата учебна година врати ще отворят 103 училища, 78 детски градини, 6 центъра за подкрепа за личностно развитие и два центъра за специална образователна подкрепа.
Одобрените иновативни училища в Плевенска област са 25. Това са три начални училища, девет основни, две обединени, седем средни училища и четири професионални гимназии.
Няма застрашеност от недостиг на педагогически специалисти, категорична е Тотева. В 73 училища има здравни кабинети с медицински специалист, а 30 са с осигурено медицинско обслужване от амбулатория за първична медицинска помощ.
Всички учебни заведения са осигурени със средства за отопление през есенно-зимния сезон. Сключени са необходимите договори за отопление и доставка на гориво. Направен е и преглед за обезопасеността на спортните съоръжения, шахти и ел.табла.
Във връзка с мерките за ограничаване рисковете от разпространение на COVID -19, образователните институции са осигурили средства за дезинфекция. Всичките 103 училища в областта имат готовност за преминаване от присъствено обучение в обучение от разстояние в електронна среда при необходимост, категорична е Албена Тотева.

/РУМ/