В област Разград осигуреността с лекари специалисти е под средната за страната

В област Разград осигуреността с лекари специалисти е под средната за страната

BOBSTH 09:45:02 05-08-2021
GI0943BO.009
Разград - лекари - РЗИ

В област Разград осигуреността с лекари специалисти е под средната за страната


Разград, 5 август /Садет Кърова,БТА/
В област Разград осигуреността с лекари специалисти е под средната за страната, показва анализ на Регионалната здравна инспекция за миналата година.
Според изнесените данни в областта най-голяма потребност има от специалисти по обща медицина, педиатрия, хирургия, нервни болести, анестезиология, реанимация и акушерство и гинекология. Недостиг има и на лекари специалисти по клинична имунология, клинична токсикология, детска неврология, детска гастроентерология. Липсват също инфекционисти, токсиколози и медицински паразитолози.
Анализът показва още, че дисбаланс има и в териториалното разпределение на лечебните заведения за извънболнична помощ. От общо разкритите 207 в региона, на 60 процента са в областния център, като в общините Лозница, Завет, Цар Калоян и Самуил няма разкрити такива.
Дисбаланс се наблюдава и при специализираната медицинска помощ. Лекарите със специалност са съсредоточени в Разград, Исперих и Кубрат, а на населението от останалите четири общини се налага да пътува, за да получи такава помощ. В повечето случаи селата са обхванати от една или няколко общи практики, чиито лекари са с друго постоянно местоживеене. В тези случаи медицинското обслужване на населението, през по-голямата част от денонощието, е поверено на фелдшери, наети от личните лекари, сочат данните от анализа.
Средната възраст на лекарите специалисти, които практикуват в област Разград е близо 60 години. Само седем от специалистите са под 35 години, се посочва още в отчета на Регионалната здравна инспекция в Разград./ГИ/