По-ниска такса за детска градина ще плащат родителите на децата от подготвителните групи в Разград

По-ниска такса за детска градина ще плащат родителите на децата от подготвителните групи в Разград

BOBSTH 09:29:31 28-07-2021
IS0928BO.007
Разград - детски градини - такси

По-ниска такса за детска градина ще плащат родителите на децата от подготвителните групи в Разград


Разград, 28 юли /Садет Кърова, БТА/
По-ниска такса ще плащат родителите на децата, записани в трета и четвърта подготвителни групи в детските градини в Разград. Във всички останали населени места в общината тази такса отпада изцяло, съобщиха от общинската администрация.
Предложението на ръководството на общината е одобрено от Общинския съвет. Според решението месечните суми за 5 и 6-годишните деца в общинския център се намаляват с 40 на сто. Така за първо дете родителите ще плащаат 15 лева, а за второ и следващо - 12 лева.
Регламентира се и нова услуга, която дава възможност децата, които са завършили предучилищно образование и постъпват наесен в първи клас, да продължат да посещават детска градина до 14 септември. За тази услуга родителите ще дължат такса от 65 лева за първо дете в Разград и 55 лева в селата, а за второ и следващо - съответно 55 и 45 лева.
Според ръководството на общината с приетите изменения ще се улесни достъпът до предучилищното образование и ще се увеличи обхватът от родители с финансови затруднения. Решението на Общинския съвет в Разград за отпадане на таксите за подготвителните групи в селата и намаляването им в града е и във връзка с измененията и допълненията в Закона за предучилищното и училищното образование.

/ИС/