Управлението на ловешката болница е въпрос на мениджърски подход на ръководните й органи, посочват от МЗ в писмо до областния управител

Управлението на ловешката болница е въпрос на мениджърски подход на ръководните й органи, посочват от МЗ в писмо до областния управител

BOBSTH 16:30:31 21-07-2021
MM1629BO.012
Ловеч - болница - МЗ - областен управител - писмо

Управлението на ловешката болница е въпрос на мениджърски подход на ръководните й органи, посочват от МЗ в писмо до областния управител


Ловеч, 21 юли /Даниела Балабанова, БТА/
Лечебните заведения са самостоятелни юридически лица и тяхното управление е въпрос на мениджърски подход и умения на избраните ръководни органи. Определянето на вътрешно-организационна структура и предприемането на действия за обезпечаване на лечебното заведение с медицински специалисти, необходими за функционирането му в средносрочен и дългосрочен план, е изцяло от компетентността на съвета на директорите. Това се казва в писмо на Министерството на здравеопазването до областния управител на Ловеч Светослав Славчев, съобщават от областната администрация.
От там припомнят, че в началото на юни Славчев е поискал съдействие от МЗ за стабилизиране на МБАЛ "Проф. д-р П. Стоянов" - Ловеч. На работна среща тогава с изпълнителния директор на болницата и началниците на отделенията било решено да се изпрати до министъра на здравеопазването предложение с искане да бъде нормализирано управлението на лечебното заведение и попълването на борда на директорите да стане по правилата. Областният управител е очертал и неотложните проблеми на болницата, които спешно трябва да бъдат решени. Ако това не стане, лечебното заведение не би могло да осъществява своята дейност пълноценно, което ще наруши медицинското обслужване в областта с непредвидими последици, е изтъкнал Славчев.
В отговора от днес се казва, че със заповед на министъра на здравеопазването е открита процедура за избор на членове на органи за управление на МБАЛ - Ловеч, обявена на 7 юни т. г., като срокът за заявленията е удължен поради липса на подадени. От МЗ уверяват, че за участие в конкурсната процедура ще бъдат допуснати всички кандидати, отговарящи на нормативноопределените изисквания. От там посочват още, че МЗ в рамките на правомощията си субсидира държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ за извършване на определени видове лечебна дейност извън обхвата на задължителното здравно осигуряване въз основа на договор и в рамките на средствата за тези дейности по бюджета на Министерството по реда на Наредба номер 3 от 5 април 2019 г. Ловешката болница има сключен такъв договор за финансиране за извършване на дейности по оказване на спешна медицинска помощ за пациенти със спешни състояния, преминали през спешните отделения, но нехоспитализирани в същото лечебно заведение; осигуряване на медицинска експертиза, осъществявана от ТЕЛК; поддържане готовността на клиники и отделения по инфекциозни болести за оказване на медицинска помощ при епидемично разпространение на заразни болести.
Приоритет при работата на Министерството на здравеопазването остават финансовото стабилизиране и кадрово обезпечаване на държавните лечебни заведения и биха били подкрепени всички местни инициативи в тази посока, завършва писмото до областния управител, подписано от заместник-министър д-р Димитър Петров.


/ММ/