Голяма част от жилищата в област Търговище са строени в периода 1946-1960 година

Голяма част от жилищата в област Търговище са строени в периода 1946-1960 година

BOBSTH 13:42:32 21-07-2021
MH1341BO.042
Търговище - жилищен фонд

Голяма част от жилищата в област Търговище са строени в периода 1946-1960 година


Търговище, 21 юли /Боряна Димитрова, БТА/
Най-голяма част от жилищата в област Търговище са строени в периода 1946-1960 година - 30,2 на сто. А най-нисък е относителният дял на сградите, построени от началото на 2011 година - 0,5 процента. Към края на 2020 г. броят на жилищата в областта е 66 100, като в градовете се намират 51.4 процента от всички, информират от Териториалното статистическо бюро - Североизток.
По-голямата част от жилищата са с две и три стаи - 65 процента от всички в областта, следвани от тези с четири и повече стаи - 29.7 на сто, а едностайните са 5.2 процента. Преобладаващата част са собственост на частни лица - 63 800 или 96.5 на сто от общия жилищен фонд на област Търговище.
Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават тухлените сгради (с бетонна плоча или с гредоред) - 59.1 процента. Стоманобетонните жилищни сгради са 3.3 на сто, панелните - 1 процент, а сградите с друга конструкция - 36.6 процента, показват данните на статистиката.
Жилищните сгради в областта представляват 2.1 на сто от общия жилищен фонд в страната.
/МХ/