"Живот и наука през моите очи" на акад. Атанас Атанасов ще бъде представена тази вечер в БАН

"Живот и наука през моите очи" на акад. Атанас Атанасов ще бъде представена тази вечер в БАН

BOBSTH 13:53:01 20-07-2021
GI1352BO.034
култура - литература - книга - премиера - акад. Атанас Атанасов

"Живот и наука през моите очи" на акад. Атанас Атанасов ще бъде представена тази вечер в БАН


София, 20 юли /Даниел Стоянов, БТА/
"Живот и наука през моите очи" на акад. Атанас Атанасов ще бъде представена тази вечер от 18:00 ч. в големия салон на БАН, съобщават издателите от "Захарий Стоянов".
Авторът е сред водещите земеделски учени в България с дългогодишен и впечатляващ опит в теорията и практиката. Някои от неговите перспективни виждания са изпреварили времето и очевидно ще имат значение не само за сегашното, но и за бъдещото поколение.
Книгата съдържа важни разработки и послания, които се радват и на широко международно признание. Акад. Атанас Атанасов е известен не само като един от пионерите на растителната биотехнология в България от 1967 г., но и със значимите резултати, които той постига в направленията тъканни и клетъчни култури (ин витро клонално микроразмножаване, ембриокултури, хаплоидия и дихаплоидия, сомаклонално вариране, соматична хибридизация) и молекулна генетика и геномика (ДНК клониране и пренос, ДНК свързани маркери и метаболомика). Много от тях са намерили отражение, както във водещи реномирани списания на света, а така също и в селекционните полета на България и редица западни държави и селекционни фирми.
Това, което прави книгата привлекателна и полезна не само за учените, но и за обикновения читател е, че със своите познания и проницателност, авторът разглежда в дълбочина връзката и взаимоотношенията между генома на човека, качеството и безопасността на храните и здравето и дълголетието на човека, разказват издателите.
"По повод 150-годишнината от създаването на БАН, акад. Атанасов формулира най-ясно и най-метафорично извисено какво е значението на БАН в новата история на Отечеството. Според него науката е като клетката на живия организъм, а БАН е нейното ядро, тоест нейния геном. Когато е без дефекти, геномът функционира нормално и организмът е здрав, и обратното. Или, с други думи, БАН е научният и духовния геном на България. Това е квинтесенция на научната философия на акад. Атанасов", коментира издателят Иван Гранитски .
/ГИ/