В Кубрат 38 души започнаха работа по социален проект

В Кубрат 38 души започнаха работа по социален проект

BOBSTH 15:01:02 19-07-2021
MM1500BO.002
Кубрат - патронажна грижа - заетост

В Кубрат 38 души започнаха работа по социален проект


Кубрат, 19 юли /Садет Кърова, БТА/
В община Кубрат 38 лица започнаха работа по проект "Патронажна грижа +". Осемнайсет от тях са назначени като домашни помощници, а останалите като хигиенисти и портиери, съобщават от местната управа.
Домашните работници ще помагат на хора с ограничения в самообслужването, на възрастни в риск, които в ситуацията на пандемия са в зависимост от грижа поради увреждане. Те ще предоставят на нуждаещите се почасови мобилни интегрирани здравно-социално услуги, ще им доставят храни и хранителни продукти, лекарства, ще им плащат битовите сметки.
Новоназначените хигиенисти и портиери ще работят в социалните услуги на територията на общината. Заетостта им е осигурена в изпълнение на втората дейност от проекта за предприемане на мерки по превенция от заразяване и оказване на подкрепа на социалните услуги.
Наетите по проекта ще са ангажирани с изпълнението на дейностите една година./ММ/