Общо 577 села в страната са без население или с едноцифрен брой жители

Общо 577 села в страната са без население или с едноцифрен брой жители

BOBSTH 07:45:01 21-04-2021
NT1006BO.003 07:45
България - села - население

Общо 577 села в страната са без население или с едноцифрен брой жители


Варна, 21 април /Данаил Войков, БТА/
Общо 577 села в страната са без население или с едноцифрен брой жители, показва справка на БТА, направена в Националния регистър на населените места на НСИ. Данните са към 31 декември 2020 година. Към същата дата в страната има 5 257 населени места, от които градовете са 257, селата - 4 998, а манастирите със статут на населено място са два - Клисурският и Рилският.
Селата без население или с едноцифрен брой жители са с 40 по-малко в сравнение с предходната 2019 година, сочат данните. Общият брой на селищата, в които живеят от един до максимум до 9 души, е 413, а 164 са тези, в които няма нито един постоянен обитател. Селата без население намаляват със 7 в сравнение с 2019 година.
С по един жител в страната са точно 61 села. По двама души живеят в 57 населени места, а по трима - в 44. 51-о са населените места в България с по четирима жители. С по пет души постоянно население са 34 села, а с по шестима жители - 37 села. Общо 43 села имат по седем жители, други 48 са с по осем обитатели, а 38 села са с деветима души население.

НАЙ-МНОГО СЕЛА БЕЗ НАСЕЛЕНИЕ И С ЕДНОЦИФРЕН БРОЙ ЖИТЕЛИ ИМА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Най-много съвсем опустели села или с едноцифрен брой жители има в област Габрово - общо 160. В този регион има общо 349 селища, така че близо половината от тях са или необитаеми или с под 10 жители. Като цяло безлюдните селища са разположени в 12 области на страната, а тези с едноцифрен брой жители са пръснати в 22 региона.
След Габровска област по брой на населени места в тази група се нарежда област Велико Търново /общо 336/, от които 54 са без постоянно население, а 82 села - под 10 обитатели. В двата региона са разположени повече от половината от селата в разглежданата група - общо 296.
В област Кърджали има 11 безлюдни села и 29 с едноцифрен брой население. В Смолянския регион има 8 селища без население и 34, в които живеят под 10 души. Шест населени места в Хасковска област са без нито един жител, а други 21 с едноцифрен брой хора. В областите Стара Загора, София и Търговище са разположени по четири села без население и съответно 5, 24 и 17 населени места с по-малко от 10 жители. По три села в Благоевградска, Добричка и Кюстендилска области нямат нито един жител и съответно 23, 9 и 24 населени места са с под 10 обитатели. Последната област, в която има села без население, е Бургаска. На нейна територия са разположени две села без постоянно живеещи и 5 с едноцифрен брой на обитателите.
С различен брой на селата с едноцифрен брой на населението са Перник /13 села/, Видин /9 села/, Пловдив /5 села/, Варна, Пазарджик и Силистра - по три села, Монтана и Сливен - по 2 села, и Враца и Ямбол - по едно село.

В 1706 НАСЕЛЕНИ МЕСТА ЖИТЕЛИТЕ СА ПОД 100 ДУШИ

Справката на БТА, направена в НСИ, показва още, че общо 1706 населени места, включително Клисурския и Рилския манастир, които имат статут на населено място, са с население под 100 души. Ако към тях се прибавят и селата с нулево население - 164, общият брой на населените места под 100 жители става 1 870 или повече от една трета от всички населени места в страната, включително и градовете.
Проверката на БТА показва още, че към края на миналата година 269 села у нас са с между 10 и 20 души жители, като в 36 живеят точно по 10 души. В тази група попада и Клисурския манастир с 13 постоянни обитатели. От 21 до 30 жители имат 181 села. В 157 села живеят между 31 до 40 души. В тази група попада и Рилския манастир със своите 32 постоянни обитатели. В 149 села населението е между 41 и 50 души, а в други 123 живеят постоянно между 51 и 60 обитатели.
В 120 населени места хората са между 61 и 70 души, а в 103 - между 71 и 80 души. В 100 населени места населението е между 81 и 90 жители, а в 91 - жителите са между 91 и 99 души. Към края на 2020 година в 9 села живеят точно по 100 човека.

НАЙ-МНОГОБРОЙНА Е ГРУПАТА НА СЕЛАТА С НАСЕЛЕНИЕ МЕЖДУ 101 и 200 ДУШИ

Най-многобройна е групата на селищата, в които живеят между 101 и 200 души включително - 727, като в сравнение с края на 2019 година броят им нараства с 5. Следва групата на селата с население между 201 и 300 души, в която попадат 500 населени места. Трета по големина е групата на селищата с обитатели между 301 и 400 души, в която попадат 404 села.
В 286 села броят на обитателите е между 401 и 500 души, а в 205 - между 501 и 600. В 182 селища населението е между 601 и 700 жители. Между 701 и 800 обитатели имат 144 села, а други 109 села - между 801 и 900 жители. В 84 селища у нас живеят между 901 и 1000 души, като едно населено място - село Професор Иширково в област Силистра, има точно 1000 обитатели.
В 381 населени места постоянните жители са между 1001 и 2000. 71 села попадат в групата с население между 2001 и 3000 души. В други 20 села живеят между 3001 и 4000 човека. Едва в 5 от малките селища населението е между 4001 и 5000 души. Две са селата с между 5001 и 6000 жители и само едно може да се похвали с над 6000 обитатели.

НАЙ-ГОЛЯМОТО БЪЛГАРСКО СЕЛО - ЛОЗЕН, Е ПО-ГОЛЯМО ОТ 145 ГРАДА

И към края на миналата година най-голямото българско село остава Лозен /обл. София-град/ с население 6 187 души. Всъщност, като брой жители то е по-голямо от 145 града или, иначе казано, от повече от половината градове в страната.
Следващото по големина село е Айдемир /обл. Силистра/ с население 5359 души. Топ 10 на най-големите села допълват Бистрица /обл. София-град/ с 5172 души, Драгиново /обл. Пазарджик/ с 4709 жители, Казичене /обл. София-град/ със своите 4479 обитатели, Розино /обл. Пловдив/ с 4225 жители, Градец /обл. Сливен/ с население 4175 души, Труд /обл. Пловдив/ - 4084, Буковлък /обл. Плевен/ с 3833 жители и Мало Конаре /обл. Пазарджик/ с 3792.
Любопитно е да се отбележи, че цели 2 657 села, или повече от половината в страната, са по-големи от най-малкия град в България - Мелник, в който са регистрирани само 162 души към края на миналата година. За сравнение, в края на 2019 година от Мелник по-големи са били 2 489 села. Точно девет села - Карлиево и Туден /обл. София/, Гулийка /обл. Кърджали/, Деветаки /обл. Ловеч/, Лиляч /обл. Кюстендил/, Малина /обл. Добрич/, Малка Арда /обл. Смолян/, Сива река /обл. Хасково/ и Средно градище /обл. Стара Загора/ в края на 2020 година имат население колкото най-малкия град у нас. /НТ/