Университетската болница в Стара Загора еединствен консултант за медицинска помощ на бременни и родилки с COVID-19 в региона

Университетската болница в Стара Загора еединствен консултант за медицинска помощ на бременни и родилки с COVID-19 в региона

BOBSTH 17:54:01 08-04-2021
RM1754BO.011
Стара Загора - COVID-19

Университетската болница в Стара Загора е
единствен консултант за медицинска помощ
на бременни и родилки с COVID-19 в региона


Стара Загора, 8 април /Румяна Лечева, БТА/
Университетската болница"Проф.д-р Стоян Киркович"в Стара Загора е единствен консултант за медицинска помощ на бременни и родилки с COVID-19 в региона, информира д-р Станимир Станков, директор на РЗИ. Със заповед на министъра на здравеопазването проф. Костадин Ангелов болницата е координатор на Експертен консултативен съвет по въпросите за оказване на медицинска помощ на бременни и родилки в условията на епидемично разпространение на COVID-19.
Разработени са общи правила и алгоритми за поведение при бременни, родилки и новородени с COVID-инфекция, които са предоставени на лечебните заведения, оказващи родилна помощ. За координатор за област Стара Загора е определен доц. Николай Лазаров - началник на Клиниката по акушерство и гинекология към УМБАЛ "Проф. д-р Ст. Киркович" АД - Стара Загора.
Бременните, при които липсва повишен риск и не се очаква раждане на недоносен плод, ще бъдат приемани в останалите две лечебни заведения, оказващи родилна помощ в град Стара Загора, при спазване на изискванията на Наредбата за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ./РУМ/