Общинските съветници на Ловеч приеха серия от мерки за преодоляване на икономическите последици от пандемията

Общинските съветници на Ловеч приеха серия от мерки за преодоляване на икономическите последици от пандемията

BOBSTH 17:21:01 08-04-2021
MM1720BO.028
Ловеч - антикрисни мерки

Общинските съветници на Ловеч приеха серия от мерки за преодоляване на икономическите последици от пандемията


Ловеч, 8 април /Даниела Балабанова, БТА/
Общинските съветници на Ловеч приеха серия от мерки за преодоляване на икономическите последици от пандемията от COVID-19, съобщават от общинската администрация. Това е станало на днешното им заседание, състояло се, заради санитарните мерки, в салона на Ловчанско читалище "Наука - 1870 г.".
Първото решение намалява с 50 процента размера на дължимата от учениците такса за ползването на ученическото общежитие на ПЕГ "Екзарх Йосиф Първи" и Центъра за подкрепа за личностно развитие за февруари т. г. Размерът на месечната такса за ползването на общежитие ще се изчислява пропорционално на броя на календарните дни на месеца, са решили съветниците.
Приети били и мерки за преодоляване на последствията от пандемията и запазване и възстановяване активността на икономическите субекти в сферата на хотелиерството и ресторантьорството в община Ловеч. Нормативните мерки включват предприемане на действия за внасяне на изменения на местната нормативна уредба. Промяна ще има по отношение на работното време на обектите за хранене и развлечения; на определяне на такси и цени за ползване на общински терени при провеждане на празници; на изискванията за поставяне на вендинг-автомати.
Организационно-техническите мерки включват осигуряване на ритмичност при организиране на събитията, чрез консултиране на календарите за културни и спортни мероприятия на територията на община Ловеч със "Сдружение на хотелиерите, ресторантьорите и питиепродавците-Мелта", както и осигуряване на подкрепа при провеждане на организирани от сдружението мероприятия.
Общинските съветници са приели още и да не се прилага през 2021 г. официалният инфлационен индекс на потребителските цени за периода декември 2020 г. спрямо декември 2019 г., публикуван от Националния статистически институт /НСИ/, по отношение на месечните наеми по сключените договори и заплащаните обезщетения за ползването на общински нежилищни имоти.
При направена справка на официалната интернет страница на НСИ за индекса на потребителските цени става ясно, че годишната инфлация за декември 2020 г. спрямо декември 2019 г. е 0,1 процента. Размерът на месечните наеми по сключените договори и заплащаните обезщетения следва да се индексират със същия процент. Общината има сключени 184 договора на стойност 291 хиляди лева, посочват още от администрацията.

/ММ/