Общинските съветници в Ловеч приеха Плана за интегрирано развитие на общината

Общинските съветници в Ловеч приеха Плана за интегрирано развитие на общината

BOBSTH 16:59:31 08-04-2021
RM1659BO.006
Ловеч - ПИРО - приет

Общинските съветници в Ловеч приеха Плана за интегрирано развитие на общината


Ловеч, 8 април /Даниела Балабанова, БТА/
Общинските съветници в Ловеч са приели Плана за интегрирано развитие на общината /ПИРО/ за периода 2021-2027 г., съобщават от пресцентъра на администрацията.
ПИРО съдържа 132 страници и е снабден със седем приложения. За изработване на плана са използвани методи и подходи, които се основават на опита от предходните години, съчетани с идентифицирането на ключовите предизвикателства пред общината. В процеса на разработване на ПИРО са взети предвид всички нормативни изисквания в областта на регионалното развитие, както и определените национални и регионални цели и приоритети за развитието на България. Отчетени са специфичните условия, ред и изисквания за прилагането на нормативните документи, свързани с управлението на Община Ловеч.
Визията за община Ловеч обхваща ключови направления за бъдещото й развитие, които покриват определени аспекти от развитието на града.
Главна цел при разработването на ПИРО е да се осигури прилагането на принципа за партньорство и сътрудничество. Необходимо е да се идентифицират заинтересованите страни и участниците в процеса на формирането и прилагането на местната политика за интегрирано устойчиво развитие. Според индикативната финансова таблица бюджетът на ПИРО възлиза на над 534,2 милиона лева, като собствените средства са 49 милиона лева.

/РУМ/