Започва кандидатстването по проект "Патронажна грижа + в община Столична"

Започва кандидатстването по проект "Патронажна грижа + в община Столична"

BOBSTH 14:12:31 08-04-2021
IS1412BO.038
София - патронажна грижа - проект

Започва кандидатстването по проект "Патронажна грижа + в община Столична"


София, 8 април /София Господинова, БТА/
Започва кандидатстването за получаване на патронажна грижа по проект "Патронажна грижа + в община Столична", съобщават от Столичната община.
Услугата по проекта ще бъде безплатна за потребителите и е с продължителност от 12 месеца.
От нея ще могат да се възползват хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., както и лица от други уязвими групи включително поставени под карантина във връзка с COVID-19, както и лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.
Патронажната услуга по проекта е интегрирана здравносоциална услуга, в която комплексно се извършват различни видове дейности за подкрепа на потребителя в дома му, общо до два часа дневно. По проекта ще се предоставя и психологическа подкрепа и консултиране. Предвидена е възможност и за допълващи дейности: доставка на хранителни продукти и продукти от първа необходимост включително лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги. Закупуването и плащането на сметките става със средства на потребителите.
Патронажната услуга е една от двете основни дейности по проекта. Втората основна дейност, чието изпълнение също стартира, е насочена към превенция разпространението на COVID-19 в 90-те столични социални услуги, които са делегирани от държавата дейности. За целта по проекта ще бъде нает неспециализиран персонал и ще бъдат осигурени необходимите лични предпазни средства и дезинфекционни материали и препарати, информират от общината.

/ИС/