Близо половината от задължените фирми в Ловешка област все още не са декларирали авансовите си вноски

Близо половината от задължените фирми в Ловешка област все още не са декларирали авансовите си вноски

BOBSTH 16:55:01 07-04-2021
GI1655BO.012
Ловеч - НАП - фирми - деклариране

Близо половината от задължените фирми в Ловешка област все още не са декларирали авансовите си вноски


Ловеч, 7 април /Даниела Балабанова, БТА/
Близо 330 фирми, регистрирани в ловешкия офис на НАП, вече са подали декларации за определяне на вида и размера на авансовите си вноски за 2021 г. От офиса на приходната агенция съобщават, че задължение да подадат такива декларации до 15 април имат почти 620 фирми от ловешкия регион. За близо 290 лица остава само една седмица до крайния срок.
От офиса на приходната агенция припомнят, че от тази година е променен редът за деклариране на авансовите вноски. Това става с подаване на декларацията по чл. 87а и чл. 88 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/.
Такава декларация не подават лицата, които са освободени от авансови вноски и не са избрали да правят такива. Това са лицата, чиито нетни приходи от продажби за годината преди предходната година (2019 година) не превишават 300 хиляди лева, както и новоучредените през 2020 и 2021 година данъчно задължени лица, с изключение на новоучредените в резултат на преобразуване по Търговския закон.
Декларацията се подава само по електронен път.
На 15 април изтича и срокът за внасяне на месечните авансови вноски за корпоративния данък за януари, февруари, март и април, и на тримесечните авансови вноски за първо тримесечие за корпоративния данък по ЗКПО за 2021 година, посочват още от офиса на НАП.

/ГИ/