Глоби за 106 000 лева наложи РИОСВ-Пловдив от началото на годината

Глоби за 106 000 лева наложи РИОСВ-Пловдив от началото на годината

BOBSTH 15:59:01 07-04-2021
GI1559BO.004
Пловдив - РИОСВ - тримесечие

Глоби за 106 000 лева наложи РИОСВ-Пловдив от началото на годината


Пловдив, 7 април /Таня Благова, БТА/
От началото на годината експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пловдив (РИОСВ - Пловдив) са съставили 24 акта за установяване на административни нарушения. Издадени са 34 наказателни постановления и са наложени имуществени санкции и глоби за общо 106 100 лева, съобщиха от пресцентъра на институцията. От тях за 30 000 лева са наложените санкции на трима оператори на инсталации, след като е установено неизпълнение на условия в комплексните им разрешителни.
През първото тримесечие на 2021 г. експертите са извършили 199 проверки, от които 119 са извънредни, и са проверени 186 обекта. Най-много наказателни постановления - 19, са наложени за нарушения на Закона за водите. Установени са оператори, които не поддържат експлоатираните от тях пречиствателни съоръжения в изправност, ползват воден обект в отклонение от предвидените условия в разрешителното за заустване, заустват отпадъчни води с показатели, превишаващи индивидуалните емисионни ограничения или заустват отпадъчни води без издадено разрешително за това. Немалко са и наложените санкции за неспазване разпоредбите на Закона за управление на отпадъците и Закона за чистотата на атмосферния въздух. Установени са и нарушители на Закона за биологичното разнообразие - за дейности в реки, без да е проведена изискуемата в закона процедура и за отглеждане на защитени видове птици.
/ГИ/