В земеделския сектор в Добричката община трябва да се заложи и на зеленчукопроизводството, смятат предприемачи

В земеделския сектор в Добричката община трябва да се заложи и на зеленчукопроизводството, смятат предприемачи

BOBSTH 15:20:01 05-03-2021
MH1518BO.015
Добричка община - земеделие - план

В земеделския сектор в Добричката община трябва да се заложи и на зеленчукопроизводството, смятат предприемачи


Добричка община, 5 март /Юлияна Христова, БТА/
В земеделския сектор в Добричката община, която разполага с над 1 008 000 декара земя, в следващите години трябва да се заложи и на зеленчукопроизводството като се инвестира в разработването на местни продукти за пазара, посочват предприемачи в анкетно проучване при подготовката на плана за интегрирано развитие на общината през новия програмен период.
Селскостопанският отрасъл, в който действат над 300 фирми, осигурява основния дял от работни места в общинската икономика. Предприемачите се опасяват, че следващите десет години ще бъдат критични за фирмите поради недостига на работници с квалификация и смятат, че в земеделието активно трябва да бъдат привлечени млади хора, за да се осигури смяна на поколенията.
Изводите от анкетното проучване сред бизнеса са залегнали в новия план за интегрирано развитие на Добричката община в периода до 2027 година. Подготвеният проект на стратегическия документ е предложен за обществено обсъждане като становища могат да бъдат депозирани в общината до 26 март.
/МХ/