Приходите в бюджета на СО от началото на данъчната кампания са повече в сравнение с миналата година

Приходите в бюджета на СО от началото на данъчната кампания са повече в сравнение с миналата година

BOBSTH 15:14:02 05-03-2021
MH1512BO.012
София - данъци - приходи

Приходите в бюджета на СО от началото на данъчната кампания са повече в сравнение с миналата година


София, 5 март /София Господинова, БТА/
През първите пет седмици от началото на данъчната кампания в София приходите в общинския бюджет са с 4,1 млн. лв. повече, отколкото за същия период на миналата година, съобщават от Столичната община.
Увеличението се дължи предимно на постъпленията от данък възмездно придобиване, които до края на февруари са 22,1 млн. лв., или с 3,1 млн. повече от м.г., както и на приходите от такса технически услуги, вкл. строителни разрешителни - 4,7 млн. лв., или с 980 хил. лв. повече от м.г.
В бюджета на София през февруари са постъпили 13,9 млн. лв. от данък сгради и 18, 4 млн. лв. - от данък МПС. Приходите от патентен и туристически данък, както и от общински такси за детски градини и ясли, пазари и тържища са по-малко, в сравнение със същия период на м.г., което се обяснява с мерките срещу разпространението на COVID-19.
Местните данъци и такси в София могат да се плащат в районните данъчни отдели, по банков път или чрез финансови посредници от края на януари. Съобщенията за дължимите суми вече са разпратени до собствениците на недвижими имоти и автомобили в столицата.
Срокът, в който може да се ползва 5 процента отстъпка за данък сгради и данък МПС, е 30 април, ако цялата дължима сума се внесе наведнъж, напомнят от дирекция "Общински приходи".
/МХ/