Община Троян ще предоставя нова социална услуга

Община Троян ще предоставя нова социална услуга

BOBSTH 18:44:01 23-02-2021
MM1840BO.023
Троян - нова социална услуга

Община Троян ще предоставя нова социална услуга


Ловеч, 23 февруари /Даниела Балабанова, БТА/
Община Троян ще предоставя нова безплатна социална услуга "Асистентска подкрепа". Чрез нея се осигурява почасова подкрепа в домашна среда от асистент за самообслужване, движение и придвижване, изпълнение на ежедневни и домакински дейности и комуникация, съобщават от общинската администрация.
От услугата могат да се възползват лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност. Сред целевите групи потребители попадат и децата и пълнолетните лица с трайни увреждания и определена чужда помощ. Чрез мерките по тази нова услуга ще бъде осигурена подкрепа за 107 жители на общината.
Въз основа на индивидуалната оценка на нуждите на всеки потребител, се изготвя план за грижи с конкретни дейности за подкрепа.

/ММ/