Във Видин представиха работен идеен архитектурен проект за възстановяването на местната Синагога

Във Видин представиха работен идеен архитектурен проект за възстановяването на местната Синагога

BOBSTH 18:11:01 23-02-2021
MM1807BO.021
Видин -Синагога - идеен проект

Във Видин представиха работен идеен архитектурен проект за възстановяването на местната Синагога


Видин, 23 февруари /Валери Недялков, БТА/
Работен идеен архитектурен проект за възстановяване на Видинската синагога е представен днес на работна среща в общината. Презентация е направил архитект Драгомир Йосифов от ДЗЗД "Паскен 2020", дружеството изпълнител на инженеринг по проекта, който е посочил, че за неговото изработване са прегледани голям обем снимков материал и архивни документи. Стремежът е синагогата да бъде възстановена до максимална степен в автентичния й облик, информират от общината.
Различните архитектурни елементи ще бъдат изпълнени с материали, пресъздаващи оригиналната визия, но същевременно достатъчно леки, така че да не се натоварва ненужно конструкцията на сградата.Проектът е съобразен с всички изисквания на законодателството, в това число за осигуряване на достъпна среда.
Припомняме, че проектът "Реставрация и адаптация на Синагога - Видин в туристически обект "Културен център "Жул Паскин" е спечелен от община Видин и е на стойност 9 775 000 лева. От тях 8 275 000 лв. са безвъзмездно финансиране по ОП "Региони в растеж", а останалите 1 500 000 лв. се осигуряват като заемни средства във връзка с механизма за финансов посредник от фонда за градско развитие "Север"./ММ/