ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ФЕДЕРАЛНИЯ КАНЦЛЕР НА ГЕРМАНИЯ Д-Р АНГЕЛА МЕРКЕЛ - ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ФЕДЕРАЛНИЯ КАНЦЛЕР НА ГЕРМАНИЯ Д-Р АНГЕЛА МЕРКЕЛ - ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Днес 23.02.2021 г. Ректорът на Русенския университет, чл.- кор. проф. дтн Христо Белоев, получи поздравление от Федералния канцлер на Германия д-р Ангела Меркел, в което се казва:

"Аз много се зарадвах на дружеските редове и на хубавите пожелания по повод на празничните дни, както и на изразеното към мен доверие. Благодаря Ви за връзката която поддържаме. Въпреки трудните времена, аз встъпвам в Новата година с много надежда и от сърце желая на Вас и на Вашите семейства всичко хубаво за 2021 г., преди всичко здраве, щастие и увереност занапред".

Това е последното от общо двадесет и седем писма от кореспонденцията му с д-р Ангела Меркел, Доктор хонорис кауза на Русенския университет.

Русенски университет

/ПП/