Специалисти по "Автомобилно и индустриално инженерство" ще се обучават в Смолян

Специалисти по "Автомобилно и индустриално инженерство" ще се обучават в Смолян

BOBSTH 11:22:01 23-02-2021
GI1118BO.017
Смолян - студенти - нова специалност

Специалисти по "Автомобилно и индустриално инженерство" ще се обучават в Смолян


Смолян, 23 февруари /Христина Георгиева, БТА/
Специалисти по "Автомобилно и индустриално инженерство" ще се обучават от следващата учебна година в смолянската база на Физико-технологичния факултет на ПУ "Паисий Хилендарски", информират от ръководството на ФТФ. Новата специалност се разкрива в отговор на повишеното търсене на такива кадри от бизнеса в региона. Областната стратегия за развитие на професионалното образование в Смолян акцентира върху разкриването на атрактивни специалности, отговарящи на нуждите от кадри в региона, според информация от Областната администрация.
Обучението по "Автомобилно и индустриално инженерство" е продължение на поредицата от инженерни специалности, които се посрещнаха със засилен интерес през последните години, уточняват от факултета. Сред търсените специалности с най-висок бал при кандидатстване са "Автомобилни електронни системи", "Електроснабдяване и електрообзавеждане", "Хардуерни и софтуерни системи", "Машиностроителна техника и технологии". Факултетът е в контакт и с представители на индустриални предприятия в Смолян и областта, които заявяват интерес към бъдещите инженери, обучавани в базата на ФТФ.
Дисциплините, включени в учебния план на "Автомобилно и индустриално инженерство" съответстват на изискванията на световните и европейски стандарти, базирайки се на широко профилна подготовка и използване на съвременни технологии при проектирането на сложни изделия и системи.

/ГИ/