Чрез неформално образование младежи от Попово ще работят за повишаване на самооценката си и на мотивацията за учене

Чрез неформално образование младежи от Попово ще работят за повишаване на самооценката си и на мотивацията за учене

BOBSTH 11:18:01 23-02-2021
GI1114BO.016
Попово - младежи - мотивация за учене

Чрез неформално образование младежи от Попово ще работят за повишаване на самооценката си и на мотивацията за учене


Попово, 23 февруари /Боряна Димитрова, БТА/
Чрез неформално образование младежи от Попово ще работят за повишаване на самооценката си и на мотивацията за учене. Това ще се случи с дейностите по проекта "Ти можеш. Поискай го!", който от февруари започва в ПГСС "Н. Пушкаров", съобщи пред БТА директорът Теменуга Тодорова.
По проекта ще работят 21 младежи от 8-10 клас, разпределени в три групи - те са и преките ползватели. Към дейностите ще бъдат привлечени и други ученици. Идеите ще се реализират чрез занимания, провеждащи се в кът за неформално образование - библиотеката на училището. Целта е разрешаване на проблема с ниската самооценка, липсата на мотивация за учене и ангажираност на част от учениците.
В работни ателиета и с интерактивни занимания младежите ще имат възможност да разкрият личностния си потенциал и таланти, ще вземат решения за по-нататъшно образование или кариерно ориентиране.
Участниците в проекта ще бъдат подбрани анкета, тест за личностно развитие и интервю, допълни директорът. Ръководител на проекта е Росица Стефанова - главен учител в ПГСС.
Проектното предложение е следствие от кандидатстването по програмата за активизиране на общности от малки населени места "Европа като общност на граждани", а реализирането става възможно благодарение на организациите Фондация "Софийска платформа", MitOst e.V., фондация "Меркатор" .
Финалът на дейностите ще е през юли 2021 г., уточни Тодорова.

/ГИ/