Плевен завърши проект за Комплексна програма за качеството на атмосферния въздух до 2025 година

Плевен завърши проект за Комплексна програма за качеството на атмосферния въздух до 2025 година

BOBSTH 10:44:01 23-02-2021
IS1040BO.012
Плевен - въздух - качество

Плевен завърши проект за Комплексна програма за качеството на атмосферния въздух до 2025 година


Плевен, 23 февруари /Малин Решовски, БТА/
Плевен завърши проект за разработване на Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода до 2025 година, съобщиха от общинската администрация.
За тази инициатива общината получи безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма "Околна среда", Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет - общо 250 000 лева. Европейското съфинансиране е 209 000 лева, а националното - над 36 000 лева, без използване на средства от местния бюджет.
Целта е Плевен, който е един от градовете в България с наднормено замърсяване на атмосферния въздух, да изпълни мерки, които да намалят нивата на замърсителите и да се достигнат нормите за качество по показателите фини прахови частици с размер до 10 хm (ФПЧ10) и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ). Главната цел е свързана с идентифициране на най-подходящите мерки за постигане на екоизискванията на национално и европейско ниво, а стратегическата идея е да се осигури здравословна среда за живот на населението в общината, което е над 100 хиляди души, както и висока степен на защита на околната среда в района.
В община Плевен ще бъдат оповестени източниците на финансиране, целите, дейностите и постигнатите резултати по проекта утре от 13.00 часа, посочват организаторите.

/ИС/