Паралелки по социална работа и по екология ще бъдат разкрити в разградски училища

Паралелки по социална работа и по екология ще бъдат разкрити в разградски училища

BOBSTH 15:10:31 12-02-2021
GI1506BO.005
Разград - училища - прием

Паралелки по социална работа и по екология ще бъдат разкрити в разградски училища


Разград, 12 февруари /Садет Кърова, БТА/
Паралелки по социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания, и по екология и опазване на околната среда ще бъдат разкрити за пръв път в разградски училища през следващата учебна година. Това съобщиха от областната администрация след проведеното онлайн заседание на Областния съвет по заетост.
Нови за областта ще бъдат и специалностите помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца, подпомагане на деца, технология на керамичното производство, механизация на горското стопанство. Предложенията са съгласувани с ръководителите на фирми, за чиято дейност са необходими специалисти с подходяща квалификация.
Началникът на Регионалното управление на образованието Ангел Петков е пояснил, че образователната политика на общините от област Разград се насочва към преструктуриране на приема по STEM профили и специалности, съобразени с икономическото развитие на региона, потребностите на бизнеса и отговарящи на интересите на младите хора. Според него обобщеното предложение за държавния план-прием за училищата в региона за 2021/2022 година е съобразено с прогнозните целеви стойности, определени от Министерството на образованието и науката и е в съответствие с правилата за планиране и реализиране.
Общо планираните паралелки VIII клас за следващата година в училищата в областта са 44. От тях 13 ще са профилирани, а 31 професионални.

/ГИ/