Административният съд в Шумен отхвърли жалбата на ВиК - Шумен срещу решение за налагане на финансова корекция

Административният съд в Шумен отхвърли жалбата на ВиК - Шумен срещу решение за налагане на финансова корекция

BOBSTH 18:21:02 27-01-2021
MM1818BO.054
Шумен - съд - ВиК

Административният съд в Шумен отхвърли жалбата на ВиК - Шумен срещу решение за налагане на финансова корекция


Шумен, 27 януари /Станимир Савов, БТА/
Административният съд в Шумен отхвърли жалбата на ВиК - Шумен срещу решение за налагане на финансова корекция от страна на ръководител на управляващия орган по ОП "Околна среда 2014-2020 година". Това съобщиха от пресцентъра на съдебната институция в областния град.
За да отхвърли оспорването на решението - за налагане на финансова корекция по договор от 28 септември 2020 г., във връзка с проведена обществена поръчка с предмет "Изпълнение на строителен надзор за обект: "Пречиствателна станция за питейни води за водоснабдителна система Шумен", съдът е приел, че е налице твърдяното от страна на административния орган нарушение, относно изискване, поставено в раздела "Икономическо и финансово състояние" от обявлението към участниците.
Съдебният състав е констатирал и други нарушения. Решението му подлежи на обжалване, с касационна жалба, пред Върховния административен съд.
Пълният текст на решението на Административния съд в Шумен може да се види на сайта му.

/ММ/