Столичният инспекторат проверява фирмите, които имат индивидуален договор за сметосъбиране и извозване на отпадъци

Столичният инспекторат проверява фирмите, които имат индивидуален договор за сметосъбиране и извозване на отпадъци

BOBSTH 18:07:31 27-01-2021
MM1804BO.051
София - фирми - сметосъбиране

Столичният инспекторат проверява фирмите, които имат индивидуален договор за сметосъбиране и извозване на отпадъци


София, 27 януари /София Господинова, БТА/
Столичният инспекторат проверява фирмите, които имат индивидуален договор за сметосъбиране и извозване на отпадъци, съобщават от инспектората.
Извършва се контрол на дейности по "Събиране и транспортиране на битови отпадъци" на фирми, от чиято дейност се генерират битови отпадъци и имат отделни съдове, според количеството отпадъци и имат определен график за извършване на услугата. Тези фирми са подали Декларация по реда на чл.24, ал 1 и със Заповед на кмета на Столична община са допуснати на пряко договаряне с фирми, извършващи услугата по сметосъбиране и сметоизвозване.
Столичният инспекторат извършва проверка на място, относно осигуряването на определените в заповедта вид и брой съдове за съхраняване на битови отпадъци; поддържане чистотата на имотите и опазване на околната среда; да не се допуска смесването на събраните битовите отпадъци с други видове материали или отпадъци; да не се изхвърлят отпадъци, генерирани от дейността в контейнерите предназначени за общо ползване от гражданите.
От началото на годината до момента, Столичният инспекторат е извършил над 100 проверки на фирми, чиито битови отпадъци се събират и извозват по този начин. Проверяващите са установили нарушения като смесване на битов отпадък с рециклируем или производствен. Нарушители са констатирани в районите "Искър", "Лозенец", "Младост", "Изгрев" и "Слатина". Наложени са санкции на управителите на фирмите.
След такава наложена санкция на фирма, която се намира в район "Искър" при извършен последващ контрол е установено, че е създала вътрешна организация за разделно събиране на отпадъци, като за всеки вид отпадък има отделен цветен контейнер обозначен с вида на отпадъка, който може да се изхвърля в него, посочват от инспектората. В район "Изгрев" търговски обект е получил санкция за използване на контейнер, предназначен за гражданите.
Проверките продължават, информират от инспектората.

/ММ/