Над 54 млн. лева се очаква да бъде бюджетът на община Димитровград за 2021 година

Над 54 млн. лева се очаква да бъде бюджетът на община Димитровград за 2021 година

BOBSTH 16:33:01 26-01-2021
IS1630BO.025
Димитровград - бюджет

Над 54 млн. лева се очаква да бъде бюджетът на община Димитровград за 2021 година


Димитровград, 26 януари /Николай Грудев, БТА/
Над 54 милиона лева се очаква да бъде бюджетът на община Димитровград за тази година. Това съобщиха от местната администрация след изготвянето на проекта за финансов план, който предстои да бъде подложен на обществено обсъждане на 3 февруари.
Това е с над 14 милиона лева повече в сравнение с бюджет 2020, като най-сериозно е увеличението във финансирането на делегираните от държавата дейности - около 8 милиона лева. Основните цели според разпространения проект са продължаване и запазване на тенденцията за финансова стабилност, повишаване ефективността на публичните услуги, както и на събираемостта на собствените приходи и вземания.
Акценти ще бъдат също и благоустрояването и подобряването на социалната, образователната, здравната, спортната и културната инфраструктура на територията на общината и опазването и поддържането на околната среда. Не на последно място е задачата за привличането на средства чрез кандидатстване за финансиране по европейски проекти, програми и фондове.
В инвестиционната програма на стойност 16,759 млн. лева са залегнали основни ремонти и обновяване на 6 улици и булеварди в общинския център, както и на общински пътища, реновиране на два социални центъра и разширение на новия гробищен парк.

/ИС/