В Силистренско за бързи антигенни тестове са изявили желание над 80 на сто от педагогическите специалисти и повече от 85 на сто от непедагогическия персонал

В Силистренско за бързи антигенни тестове са изявили желание над 80 на сто от педагогическите специалисти и повече от 85 на сто от непедагогическия персонал

BOBSTH 13:16:01 25-01-2021
GI1312BO.028
Силистра - COVID - 19

В Силистренско за бързи антигенни тестове са изявили желание над 80 на сто от педагогическите специалисти и повече от 85 на сто от непедагогическия персонал


Силистра, 25 януари /Пеню Николов, БТА/
В Силистренско за бързи антигенни тестове са изявили желание 80.5 на сто от педагогическите специалисти и 85.7 на сто от непедагогическия персонал, съобщиха от Регионалното управление на образованието.
Регионалната здравна инспекция, Регионалното управление на образованието и кметовете на седемте общини в област Силистра са създали съвместно организация за масово тестване на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал, се казва в съобщението.
На този етап тестването няма да обхване детските градини. Получена е информация, че община Кайнарджа ще заплати със свои средства тестването и на персонала на детските градини.
Списъците са обобщени от Регионалното управление на образованието, медицинските екипи са създадени от кметовете, а Регионалната здравна инспекция/РЗИ/ в Силистра е осъществила обучение на екипите и е предоставила тестовете. Технически лица във всяка образователна институция ще въведат резултатите, които ще бъдат обобщени от РЗИ и включени в националната система за отразяване на тестваните, се казва в съобщението.

/ГИ/