Борбата с прането на пари ще бъде приоритет за ЕП през тази година

Борбата с прането на пари ще бъде приоритет за ЕП през тази година

BOBSTH 09:13:31 19-01-2021
MH0910BO.002
Варна - евродепутат - приоритети

Борбата с прането на пари ще бъде приоритет за ЕП през тази година


Варна, 19 януари /Мила Едрева, БТА/
Борбата с прането на пари и финансиране на тероризма през тази година ще бъде сред приоритетите за ЕК и ЕП, съобщи евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев. Той припомни, че вече е факт по-прозрачна и по-точна методика за изготвянето на списък с високорискови трети страни със стратегически слабости в нормативните си уредби за борба с тоя тип престъпления. Идеята е да се идентифицират държавите, които представляват съществена заплаха за финансовата система на ЕС, и да се поддържа по-тясно сътрудничество със Специалната група за финансови действия (FATF), уточни Радев.
Още през първото тримесечие на годината ще бъдат обявени новите правила по шестте стълба, с които ще бъдат допълнително подсилени защитните механизми на ЕС за противодействие на прането на пари и финансирането на тероризма, посочи Радев. По думите му пакетът от мерки трябва да гарантира единна нормативна уредба и нейното ефективно прилагане, по-добри надзор и координация между звената за финансово разузнаване на държавите-членки, по-активно съдебно и полицейско сътрудничество.
Предстои ЕК да обяви законодателното си предложение за правната рамка за използване на изкуствения интелект, каза още евродепутатът. Той припомни, че в края на миналата година ЕП прие три доклада, които очертават как ЕС да регламентира приложното поле на изкуствения интелект по отношение етичните стандарти, гражданската отговорност и правата върху интелектуалната собственост. По думите на Радев на пленарната сесия през тази седмица ще се гласува и доклад за използването на изкуствения интелект за граждански и военни цели, като идеята е да бъде наложена забрана на напълно автономните оръжия.
Позицията на Радев е, че гласуваните от ЕП препоръки по темата с изкуствения интелект са много важни, тъй като призовават човешкият надзор да бъде гарантиран, а управляващите високорискови технологии с изкуствен интелект да носят отговорност в случай на причинени вреди. Освен това се настоява за ефективни мерки за защита на интелектуалната собственост, допълни евродепутатът. По думите му основание за това е фактът, че само за последното десетилетие ръстът на публикуваните заявления за патенти достига 400 процента.
През тази година предстои работа и по новия план на ЕС за миграцията, каза още Радев. Неговите лични очаквания обаче са, че по тази тема трудно ще се постигат компромиси между държавите. Голям приоритет на европейските институции е и смекчаването на негативното икономическо и социално въздействие на COVID-кризата, допълни евродепутатът. Той припомни, че дългосрочният бюджет на ЕС, съчетан с инициативата NextGenerationEU, която е временен инструмент за стимулиране на възстановяването, осигурява общо 1,8 трилиона евро. Това е най-големият пакет от стимули, финансиран някога от бюджета на ЕС, и ясно доказателство, че европейската солидарност е в действие, посочи евродепутатът. Според него българското правителство е успяло да договори отлични параметри за страната ни и тя е сред безспорните печеливши от разпределението на осигуреното еврофинансиране.
/МХ/