Експонати на Русенския музей разказват за риболова по река Дунав

Експонати на Русенския музей разказват за риболова по река Дунав

BOBSTH 14:10:01 14-01-2021
PP1407BO.011
Русе - музей - риболов

Експонати на Русенския музей разказват
за риболова по река Дунав
Русе, 14 януари /Мартин Пенев, БТА/
Експонати на Русенския музей разказват за риболова по река Дунав. Те са подредени във витрина в сградата на културната институция, съобщиха оттам.
Показани са десет експоната, сред които такъми за риболов от региона на Лом, въже за кльонк за сом от с. Ряхово, кармаци за лави - куки за ловене на есетри, от региона на гр. Мартен. Интерес предизвиква поплавък - звънец, изработен от шоколадово "корекомско" яйце, капачка от електрически предпазител и коркова тапа, от блатото Орсоя.
Показани са и уреди за подмамване на сом, познати като кльонк или бакало - купени от Унгария, и саморъчно изработен - от региона на Видин.
Чрез витрината Русенският музей илюстрира постоянния си изследователски интерес към темата за културното наследство на рибарските общности. Планира се и изложба за рибарите от Лом и Орсоя, предвидена в проекта на сдружението "Европейски пространства 21", съвместно с музея в Лом.

/ПП/