В Добричка област с най-голям ръст са заплатите в строителството

В Добричка област с най-голям ръст са заплатите в строителството

BOBSTH 12:11:31 14-01-2021
PP1208BO.003
Добрич - заплати - строителство

В Добричка област с най-голям ръст са заплатите
в строителството


Добрич, 14 януари /Юлияна Христова, БТА/
Средната годишна брутна заплата в Добричка област бележи най-голямо увеличение в строителството - с 19.3 на сто на годишна база, съобщават от териториалното статистическо бюро - Североизток, обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2019-а.
Средното годишно възнаграждение в региона е с ръст от 9.6 на сто спрямо предходната година, като на челните позиции по нарастване на заплатите са и образованието и здравеопазването с увеличение съответно от 18.6 на сто и 15.6 на сто. Намаление на възнагражденията - с 0.8 на сто, има само във финансовите и застрахователните дейности, според статистическите данни. Средната годишна заплата в Добричка област достига 11 440 лева при 15 209 лева средно за страната.
През 2019-а в региона са били наети на работа по трудово и служебно правоотношение 39 000 души, или с 3.7 на сто по-малко от предходната година. Намаление на заетите е регистрирано в 16 икономически дейности, като най-голям е спадът - с 8.6 на сто, в операциите с недвижими имоти, според годишния статистически отчет по труда.


/ПП/