Наблюдава се трайна тенденция към намаляване броя на седмокласниците в област Търговище

Наблюдава се трайна тенденция към намаляване броя на седмокласниците в област Търговище

BOBSTH 17:58:01 13-01-2021
GI1755BO.019
Търговище - държавен - план прием - седмокласници

Наблюдава се трайна тенденция към намаляване броя на седмокласниците в област Търговище


Търговище, 13 януари /Боряна Димитрова, БТА/
Наблюдава се трайна тенденция към намаляване броя на седмокласниците в област Търговище. Това съобщиха след работна среща, организирана от РУО - Търговище в електронната платформа на Microsoft Teams, за обсъждане на държавният план-прием за следващата учебна година. Една от целите на срещата е била да се осигури добро взаимодействие между органите на изпълнителната власт и всички заинтересовани страни, информират от РУО.
"Броят на учениците, които завършват 7-ми клас през учебната 2020/2021 г. е 894, а през миналата година са били 908. Наблюдава се трайна тенденция към намаляване броя на седмокласниците. Освен това е налице и фактът, че част от тях заминават за чужбина, други отиват в училища в други области, а някои не продължават образованието си", е съобщила Елка Станчева, началникът на РУО - Търговище. Тя е допълнила, че за миналата година, при 908 седмокласници, са записани и приети 796.
Директорите на 15 училища от областта, в които ще се осъществява държавен план-прием за ученици след 7-ми клас, са представили своите предложения за паралелки с профилирана и професионална подготовка. Работодателите също са се включили и са споделили вижданията си за необходимостта от бъдещи кадри в различни сфери на пазара на труда.
За учебната 2021/2022 г. се планират 36 паралелки, от които 8 дуална система на обучение в различни специалности. Общо 61 са процентите на професионалните паралелки спрямо профилираните за предстоящия държавен планов прием. С очакван недостиг на пазара на труда са 17 специалности, а 27 паралелки са със STEM профили и професии.
До 15 февруари е срокът, в който началникът на РУО ще предостави за съгласуване обобщеното предложение на комисията по заетостта към областния съвет за регионално развитие./ГИ/