Във Видин започва възстановяването на синагогата по проект на общината

Във Видин започва възстановяването на синагогата по проект на общината

BOBSTH 17:07:31 13-01-2021
IS1704BO.024
Видин - синагога - възстановяване

Във Видин започва възстановяването на синагогата по проект на общината


Видин, 13 януари /Валери Недялков БТА/
Във Видин възстановяват синагогата по проекта "Реставрация и адаптация на Синагога - Видин в туристически обект "Културен център "Жул Паскин", спечелен от общината. Финансирането е по Оперативна програма "Региони в растеж" в размер на 8 275 300 лв.,съобщават от община Видин.
От тях 7 034 005.00 лв. са европейско финансиране, 1 241 295.00 лв. - национално финансиране и инвестиционен кредит в размер на 1 500 000 лв. След завършване на проекта синагогата ще се превърне в туристически обект, който да обединява функциите на музей, изложбено пространство и паркова среда.
Сградата е паметник на културата от национално значение и е в непосредствена близост до други културно-исторически забележителности като средновековната крепост "Баба Вида". До дни от общината ще предоставят на фирмата-изпълнител ДЗЗД "Паскен 2020" необходимите изходни данни, за да бъде направено проектирането в срок до 60 дни. Готовият проект ще бъде съгласуван с Националния институт за недвижимо културно наследство и останалите отговорни институции. С издаване на разрешението за строеж ще стартират и строително-монтажните работи, които ще продължат 540 дни. Задължение на избрания изпълнител е и осъществяването на авторски надзор./ИС/