Съкращават се сроковете за премахване на изоставени автомобили във Велико Търново

Съкращават се сроковете за премахване на изоставени автомобили във Велико Търново

BOBSTH 16:25:31 13-01-2021
IS1622BO.020
Велико Търново - автомобили - наредба

Съкращават се сроковете за премахване на изоставени автомобили във Велико Търново


Велико Търново, 13 януари /Марина Петрова, БТА/
Съкращават се сроковете за премахване на изоставени автомобили във Велико Търново, съобщиха от общинския пресцентър. Новите срокове влизат в сила с промени в нормативната уредба, които предвиждат след прекратяване на регистрацията в срок от три месеца, автомобилите, изоставени върху общински площи или държавни терени да бъдат преместени на площадка за временно съхранение и разкомплектоване. Досега този срок е бил две години.
Моторни превозни средства, паркирани върху подобни терени, чийто знак за годишен технически преглед е изтекъл повече от три месеца от определената дата за нов преглед също ще бъдат репатрирани, досега този срок също е бил две години.
При установяване на изоставени автомобили, отговарящи на горните условия, общинската администрация ще започне процедура по тяхното принудително преместване на общинската площадка. Ако в 14-дневен срок след приключване на тази процедура собствениците не си потърсят автомобила, той ще бъде разкомплектован.

/ИС/