Нова социална услуга се въвежда в община Тунджа

Нова социална услуга се въвежда в община Тунджа

BOBSTH 17:28:01 12-01-2021
PP1725BO.014
община Тунджа - социална услуга

Нова социална услуга се въвежда в община Тунджа


Ямбол, 12 януари /Владимир Шишков, БТА/
В община Тунджа започна изпълнението на нова социална услуга - асистентска подкрепа. Тя е предназначена за възрастни с намалена работоспособност и за хора с трайни увреждания, които имат право на чужда помощ, съобщи кметът на общината Георги Георгиев.
Специализираната услуга е делегирана от държавата дейност и включва подкрепа за самообслужване, движение и придвижване; помощ при всекидневни нужди и домакински дейности, и комуникация с потребителя в домашна среда.
Проектът е финансиран от държавния бюджет в размер на близо 367 000 лева, което дава възможност на 92-ма потребители да ползват почасови услуги в дома си, извършвани от 28 социални асистенти.

/ПП/